En kiropraktor behandlar personuppgifter med anledning av Patientdatalagen, vilken undantas av GDPR. Detta innebär journalföring men också insamling av personuppgifter för kommunikation med patienten. Personuppgifter i din journal sparas i 10 år enligt Patientdatalagen. Du kan inte begära att din journal skall raderas eller ändras utan ansökan om detta till IVO och då skall följande vara uppfyllt: 8 kap 4 § PDL (2008:355)

Vi har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Clinibuddy som levererar det journalsystem Citykiropraktorn använder. De personuppgifter som dessa företag hanterar lämnar aldrig EU och följer därmed GDPR-lagstiftningen. Personuppgifter i e-mail som sänts till Citykiropraktorn raderas efter senast 6 månader såvida inte uppgifterna är aktuella i ett pågående ärende. Personuppgifter i fakturor raderas efter 7 år på grund av lagkravet att spara bokföring under denna tid.