Jeanette Pihl, Citykiropraktorn i Göteborg
Jeanette Pihl har 5-årig akademisk utbildning, är medlem av LKR och har arbetat som legitimerad kiropraktor i mer än 20 år.

Medicinsk erfarenhet

  • MSc APP Paediatric Musculoskeletal Health, AECC University College; 2016 – 2019
  • Legitimerad kiropraktor – 1999
  • AT tjänstgöring SS, ÖS, Mölndal; 1998 – 1999
  • Ledamot av LKR – 1998
  • Doctor of Chiropratic (MSc), AECC Chriopractic College, University of Portsmouth; 1993 – 1998
  • Undersköterska ÖS IVA; 1986 – 1998

Medlem i LKR

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation samordnar legitimerade kiropraktorer som har en professionsgodkänd utbildning. European Council on Chiropractic Education är det europeiska ackrediteringsorganet. LKR:s logga och LKR står som garant för att din kiropraktor har en professionsgodkänd utbildning.
LKRs medlemmar har fem års högskolestudier och ett års praktik inom svensk hälso- och sjukvård bakom sig samt årliga vidareutbildningar. Kiropraktorer som är medlemmar i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)är grundligt utbildade i differentialdiagnostik, dvs att kunna diagnosticera orsaken till besvären. Det är självklart mycket viktigt vid alla behandlingar, eftersom vissa invärtes sjukdomar kan ge symtom som ryggsmärtor, nacksmärtor, huvudvärk etc. Om orsaken till besvären inte kan behandlas kiropraktiskt, ser kiropraktorn till att hänvisa till annan vård.

GDPR

En kiropraktor behandlar personuppgifter med anledning av Patientdatalagen, vilken undantas av GDPR. Detta innebär journalföring men också insamling av personuppgifter för kommunikation med patienten. Personuppgifter i din journal sparas i 10 år enligt Patientdatalagen. Du kan inte begära att din journal skall raderas eller ändras utan ansökan om detta till IVO och då skall följande vara uppfyllt: 8 kap 4 § PDL (2008:355)

Vi har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Clinibuddy som levererar det journalsystem Citykiropraktorn använder. De personuppgifter som dessa företag hanterar lämnar aldrig EU och följer därmed GDPR-lagstiftningen. Personuppgifter i e-mail som sänts till Citykiropraktorn raderas efter senast 6 månader såvida inte uppgifterna är aktuella i ett pågående ärende. Personuppgifter i fakturor raderas efter 7 år på grund av lagkravet att spara bokföring under denna tid.