Vad är kiropraktik och hur kan kiropraktik hjälpa?

Kiropraktiken bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas löpande med aktuell forskning. Dagens kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap, som ingår i WHOs organ för medicinsk vetenskap – CIOMS.

Kiropraktik har dokumenterad effekt mot många besvär. Både i Sverige och utomlands forskas det för att dokumentera effekten av kiropraktik på ytterligare en lång rad besvär.

Kiropraktisk behandling

Nackbesvär

Kiropraktik är grekiska för ”att göra för hand” och omfattar medicinsk diagnostik, kiropraktisk analys och behandling samt förebyggande anvisningar.

Kiropraktorn arbetar huvudsakligen med det neuromuskuloskeletala systemet, vilket innebär primärt ryggraden, alla leder och muskler samt indirekt nervpåverkan.

Hjälp till långsiktig hälsa

Idag vet vi genom forskning att det är fortsatt aktivitet som påskyndar tillfrisknandet och leder till snabbare symptomfrihet.

Genom förebyggande besök ser kiropraktorn till att leder, muskler och nervsystem har de bästa förutsättningarna att fungera naturligt och normalt.


Vanliga frågor om kiropraktik

Kiropraktik

1. Vilka besvär och smärttillstånd kan en kiropraktor behandla?

En kiropraktor behandlar besvär eller skador som orsakas av störningar i samspelet mellan muskler, leder och nervsystem.

Många förknippar kiropraktik med behandling av ryggraden men vi behandlar hela kroppen.

Funktionsstörningar kring ryggraden kan också vara en direkt- eller indirekt orsak till dina besvär, förstärka dessa och fördröja läkningen.

Besvär som kan behandlas effektivt med kiropraktik:

 • Nacke och bröstrygg:
  • huvudvärk, smärta i nacke och bröstrygg, nackspärr, yrsel, axelbesvär, tendiniter (seninflammationer), domningar i armar och fingrar
 • Ländrygg:
  • ryggskott, ischias, domningar i benen, gångbesvär
 • Armar och händer:
  • musarm, tennis-/golfarmbåge, stukningar, vrickningar
 • Ben och fötter:
  • knäskador, stukningar, vrickningar

Kiropraktorn behandlar också annat än smärta:

 • Nedsatt rörlighet och stela ryggar
 • Foglossning och ryggvärk under graviditet
 • Barn med dålig hållning, ont i axlarna och nacken
 • Idrottare kan ofta få hjälp till att förbättra sina prestationer

Klicka här om du vill läsa om Symptom


2. Hur går en kiropraktorbehandling till?

Undersökning

Graviditetsproblem

Vid första undersökningen analyserar vi din sjukdomshistoria, fyller i övrig journalinformation och remitterar till röntgen vid behov. Likt övriga vårdprofessioner för kiropraktorn journal och har tystnadsplikt.

Därefter utför kiropraktorn en undersökning som anpassas utifrån dig som patient och dina aktuella besvär för att utvärdera din balans, muskelkontroll och förmåga att utföra vardagliga rörelser.

Utöver en grundlig undersökning av besvärsområdet görs en ortopedisk och neurologisk undersökning.

Diagnos

Rätt diagnos är avgörande för att kunna ge rätt vård. Precis som en läkare använder sig kiropraktorer av ICD-10 diagnoskoder.

När diagnosen är ställd blir du informerad om orsaken till dina besvär och vilka behandlingsalternativ som föreligger.

Om det behövs ytterligare utredning eller annan behandling än den en kiropraktor utför, remitterar kiropraktorn dig vidare till rätt instans.

Kiropraktik

Behandling

Kiropraktorer använder sig av ett flertal olika behandlingstekniker såsom manuell manipulation, mobilisering, mjukdelsbehandling, is-/värmebehandlingar samt råd beträffande träning och ergonomi.

Ofta används så kallad spinal manipulation som är ett säkert, effektivt och snabbt sätt att påverka en led och dess omliggande struktur så att den fungerar så väl som möjligt.

Kiropraktorn hjälper även med träningsrådgivning och övningar för att dina muskler och leder ska fungera så optimalt som möjligt.


3. Är kiropraktik en säker behandlingsmetod?

barnmassage

Kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod när den utförs av en kvalificerad och legitimerad kiropraktor, som kan hitta rätt orsak och ställa rätt diagnos.

Studier har entydigt visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktorbehandling är mycket sällsynta.


4. Gör det ont att bli behandlad?

Patienten kan ibland få lokal ömhet eller träningsvärk efter den kiropraktiska behandlingen. De flesta reaktionerna uppstår kort efter behandlingen, beskrivs som lätta till måttliga och går över inom 1-2 dagar.


5. Hur vet jag när jag är färdigbehandlad?

Kiropraktik kan ofta ha en snabb smärtlindrande effekt. För att återställa kroppens funktion krävs det vanligtvis några ytterligare behandlingar beroende på problemets art och hur länge man har haft det.

När smärtan är borta och funktionen är återställd bör du även diskutera fortsatt förebyggande behandling med din kiropraktor.


6. Hur vet jag att kiropraktorn är kompetent?

lkr logo

I Sverige är det LKR som samordnar legitimerade kiropraktorer med utländsk utbildning med fem års universitetsstudier och ett års praktik inom svensk hälso- och sjukvård.  Dessutom får alla medlemmar kontinuerligt årliga vidareutbildningar.

LKR är ett medlemsförbund i SACO (SRAT) och tillhör den europeiska kiropraktorunionen (ECU) samt den kiropraktiska världsfederationen WFC som i sin tur är medlem i Världshälsoorganisationen (WHO) och dess organ för medicinsk vetenskap.

Kiropraktorer som är medlemmar i LKR är grundligt utbildade i differentialdiagnostik, dvs att kunna diagnosticera orsaken till besvären innan man överhuvudtaget påbörjar en kiropraktisk behandling.

Detta är mycket viktigt eftersom vissa invärtes sjukdomar även kan ge symtom som ryggsmärtor, nacksmärtor och huvudvärk. Om orsaken till besvären inte kan behandlas kiropraktiskt, kan du bli remitterad till adekvat vårdgivare.