Hos mig tar det första besöket cirka 60 minuter så vi kan gå igenom ditt problem i detalj, undersöka bakomliggande orsaker och utesluta övriga medicinska problem innan vi påbörjar den kiropraktiska behandlingen.

Slutligen planeras den fortsatta behandlingsplanen så att vi kan uppnå bästa resultat med så få besök som möjligt. För återbesöken kan du räkna med cirka 30 minuter för varje behandling.

När behandlingen är slutförd, diskuterar vi om det behövs framtida förebyggande behandlingar så att ditt problem inte kommer tillbaka.

Citykiropraktorn i Göteborg

Så tar du dig till kliniken

Citykiropraktorn i Göteborg

Ta hissen till Kristinelundsklinken på plan 2 genom entrén på Kristinelundsgatan 13. Kliniken finns direkt till vänster innanför entrén, men gå längs med korridoren till väntrummet som ligger på höger sida. När det blir din tur kommer jag och hämtar dig.

Tar du spårvagn är vi endast 2 minuter från hållplats Valand och använder du buss är det 5 minuter från hållplats Heden.

För bilister finns det p-platser på Heden, i P-hus Aveny på Kristinelundsgatan 15 och i Lorensberg P-hus på Södra Vägen 37.

Hitta hit

Jeanette Pihl, Citykiropraktorn i Göteborg
Jeanette Pihl har 5-årig akademisk utbildning, är medlem av LKR och har arbetat som legitimerad kiropraktor i mer än 20 år.

Medicinsk erfarenhet

  • MSc APP Paediatric Musculoskeletal Health, AECC University College; 2016 – 2019
  • Legitimerad kiropraktor – 1999
  • AT tjänstgöring SS, ÖS, Mölndal; 1998 – 1999
  • Ledamot av LKR – 1998
  • Doctor of Chiropratic (MSc), AECC Chriopractic College, University of Portsmouth; 1993 – 1998
  • Undersköterska ÖS IVA; 1986 – 1998

Medlem i LKR

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation samordnar legitimerade kiropraktorer som har en professionsgodkänd utbildning. European Council on Chiropractic Education är det europeiska ackrediteringsorganet. LKR:s logga och LKR står som garant för att din kiropraktor har en professionsgodkänd utbildning.
LKRs medlemmar har fem års högskolestudier och ett års praktik inom svensk hälso- och sjukvård bakom sig samt årliga vidareutbildningar. Kiropraktorer som är medlemmar i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)är grundligt utbildade i differentialdiagnostik, dvs att kunna diagnosticera orsaken till besvären. Det är självklart mycket viktigt vid alla behandlingar, eftersom vissa invärtes sjukdomar kan ge symtom som ryggsmärtor, nacksmärtor, huvudvärk etc. Om orsaken till besvären inte kan behandlas kiropraktiskt, ser kiropraktorn till att hänvisa till annan vård.

Kristinelundskliniken

Kristinelundskliniken bildades i början av 1990 och från början var det tre personer som grundade kliniken. Vi är för närvarande sju läkare, fyra psykologer och en kiropraktor. Varje enskild kollega driver sin egen verksamhet och har egen personal. Vi har ingen gemensam reception utan du måste kontakt den läkare/kiropraktor som du vill ha tid hos. De flesta av oss arbetar heltid och vi samarbetar ofta för att hjälpa våra patienter på bästa sätt.

GDPR

En kiropraktor behandlar personuppgifter med anledning av Patientdatalagen, vilken undantas av GDPR. Detta innebär journalföring men också insamling av personuppgifter för kommunikation med patienten. Personuppgifter i din journal sparas i 10 år enligt Patientdatalagen. Du kan inte begära att din journal skall raderas eller ändras utan ansökan om detta till IVO och då skall följande vara uppfyllt: 8 kap 4 § PDL (2008:355)

Vi har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Clinibuddy som levererar det journalsystem Citykiropraktorn använder. De personuppgifter som dessa företag hanterar lämnar aldrig EU och följer därmed GDPR-lagstiftningen. Personuppgifter i e-mail som sänts till Citykiropraktorn raderas efter senast 6 månader såvida inte uppgifterna är aktuella i ett pågående ärende. Personuppgifter i fakturor raderas efter 7 år på grund av lagkravet att spara bokföring under denna tid.